2024
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
prof. Ing. Štěpán Jurajda, PhD., DSc. sociální a humanitní 20. VR 25. 4. 2024 teze (pdf)
doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 20. VR 25. 4. 2024 teze (pdf)
RNDr. Gabriela Pavlínková, PhD., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 20. VR 25. 4. 2024 teze (pdf)
doc. Ing.et. Ing. Vilém Neděla, PhD., DSc. technické 19. VR 15. 2. 2024 teze (pdf)

 

2023
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. filologické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D., DSc. filologické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., DSc. filologické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
prof. RNDr. Oldřich Fatka, Ph.D., DSc. geofyzikálně-geologické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc. sociální a humanitní 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
Vladimir Lotoreichik, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
RNDr. Štěpán Sklenák, Ph.D., DSc. chemické 17. VR 13. 10. 2023 teze (pdf)
Ing. Vít Jakubský, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 15. VR 13. 4. 2023 teze (pdf)
doc. PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D., DSc. historické 15. VR 13. 4. 2023 teze (pdf)
PhDr. Ľubor Králik, CSc., DSc. filologické 14. VR 16. 2. 2023 teze (pdf)
RNDr. Lenka Maletínská, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 14. VR 16. 2. 2023 teze (pdf)
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. filologické 14. VR 16. 2. 2023 teze (pdf)

 

2022
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Dr. Hervé Lesot, Ph.D., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 13. VR 8. 12. 2022 teze (pdf)
Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 13. VR 8. 12. 2022 teze (pdf)
MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 11. VR 13. 10. 2022 teze (pdf)
PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D., DSc. historické 11. VR 13. 10. 2022 teze (pdf)
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc. filologické 11. VR 13. 10. 2022 teze (pdf)
MSc. Dmitry Gavinsky, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 7. VR 17. 2. 2022 teze (pdf)
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., DSc. historické 7. VR 17. 2. 2022 teze (pdf)
doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., DSc. chemické 7. VR 17. 2. 2022 teze (pdf)
RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 7. VR 17. 2. 2022 teze (pdf)
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 7. VR 17. 2. 2022 teze (pdf)

 

2021
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Mgr. Marek Taševský, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 4. VR 14. 10. 2021 teze (pdf)
RNDr. Helena Štorchová, CSc., DSc. biologicko-ekologické 4. VR 14. 10. 2021 teze (pdf)
prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., DSc. biologicko-ekologické 4. VR 14. 10. 2021 teze (pdf)
doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc., DSc. geofyzikálně-geologické 4. VR 14. 10. 2021 teze (pdf)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. historické 4. VR 14. 10. 2021 teze (pdf)
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. technické 1. VR 31. 3. 2021 teze (pdf)
PhDr. Vladimír Liščák, CSc., DSc. historické 23. VR 4. 2. 2021 teze (pdf)
Mgr. Jan Horáček, dr. és. sc., DSc. fyzikálně-matematické 23. VR 4. 2. 2021 teze (pdf)

 

2020
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
PhDr. Martina Klicperová, CSc., DSc. sociální a humanitní 22. VR 3.12.2020 teze (pdf) 
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 22. VR 3.12.2020 teze (pdf)
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 22. VR 3.12.2020 teze (pdf) 
doc. JUDr. Jakub Handrlica, L.L.M., Ph.D., DSc. sociální a humanitní 22. VR 3.12.2020 teze (pdf) 
doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc. fyzikálně-matematické 22. VR 3.12.2020 teze (pdf) 
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 22. VR 3.12.2020 teze (pdf) 
prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc. technické 20. VR 15.10.2020 teze (pdf)
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 20. VR 15.10.2020 teze (pdf)
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., DSc. historické 19. VR 11.6.2020 teze (pdf)
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)
Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc. historické 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)
PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc. historické 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)
doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)
RNDr. Lubomír Adamec, CSc., DSc. biologicko-ekologické 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)
doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., DSc. biologicko-ekologické 17. VR 13.2.2020 teze (pdf)

 

2019
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Patrick Martin Lyons, BA, MA, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 14. VR 10.10.2019 teze (pdf)
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc. sociální a humanitní 14. VR 10.10.2019 teze (pdf)
doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. technické 13. VR 13.6.2019 teze (pdf)
RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 13. VR 13.6.2019 teze (pdf)
MSc. Marcelo Fabián Ciappina, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 13. VR 13.6.2019 teze (pdf)
PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. historické 12. VR 18.04.2019 teze (pdf)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. biologicko−ekologické 12. VR 18.04.2019 teze (pdf)
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 11. VR 07.02.2019 teze (pdf)

 

2018
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc. chemické 10. VR 15.11.2018 teze (pdf)
Nina V. Shevchenko, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 10. VR 15.11.2018 teze (pdf)
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 10. VR 15.11.2018 teze (pdf)
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc. chemické 10. VR 15.11.2018 teze (pdf)
doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 7. VR 19.04.2018 teze (pdf)
doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc. technické 7. VR 19.04.2018 teze (pdf)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., DSc. filologické 6. VR 22.02.2018 teze (pdf)
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 6. VR 22.02.2018 teze (pdf)
Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 6. VR 22.02.2018 teze (pdf)
Ing. Ludmila Martínková, CSc., DSc. biologicko-ekologické 6. VR 22.02.2018 teze (pdf)

 

2017
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. fyzikálně-matematické 5. VR 29.11.2017 teze (pdf)
prof. Mgr. Vasil Andruch, CSc., DSc. chemické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc. chemické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc. chemické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. historické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. biologicko-ekologických 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
Ing. Tomáš Suk, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
Ing. František Foret, CSc., DSc. chemické 4. VR 19.10.2017 teze (pdf)
Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. historické 3. VR 08.06.2017 teze (pdf)
Mgr. Leoš Valášek, Dr. rer. nat., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 1. VR 29.03.2017 teze (pdf)
Doc. Mgr. Martin A. Lysák, Ph.D., DSc. biologicko−ekologické 1. VR 29.03.2017 teze (pdf)
Ing. Petr Tichavský, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 23. VR 02.02.2017 teze (pdf)
PhDr. Marcela Mikulová, CSc., DSc. filologické 23. VR 02.02.2017 teze (pdf)
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. sociální a humanitní 23. VR 02.02.2017 teze (pdf)
Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc. sociální a humanitní 23. VR 02.02.2017 teze (pdf)

 

2016
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc., DSc. chemické 22. VR 01.12.2016 teze (pdf)
Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. chemické 22. VR 01.12.2016 teze (pdf)
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. chemické 21. VR 20.10.2016 teze (pdf)
Ing. Pavel Neužil, Dr., DSc. technické 21. VR 20.10.2016 teze (pdf)
Doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. sociální a humanitní 20. VR 16.6.2016 teze (pdf)
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. sociální a humanitní 20. VR 16.6.2016 teze (pdf)
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 19. VR 14.04.2016 teze (pdf)
MVDr. Eva Nagyová, CSc., DSc. biologicko−ekologické 19. VR 14.04.2016 teze (pdf)
Prof. Friedo Zölzer, Dr. rer. nat., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 19. VR 14.04.2016 teze (pdf)
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. historické 18. VR 11.02.2016 teze (pdf)
Doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., DSc. historické 18. VR 11.02.2016 teze (pdf)

 

2015
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc. sociální a humanitní 17. VR 03.12.2015 teze (pdf)
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 17. VR 03.12.2015 teze (pdf)
PhDr. Mgr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. historické 17. VR 03.12.2015 teze (pdf)
RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. chemické 17. VR 03.12.2015 teze (pdf)
RNDr. Ivana Vaněčková, CSc., DSc. biologicko−ekologické 17. VR 03.12.2015 teze (pdf)
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 14. VR 18.06.2015 teze (pdf)
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. historické 14. VR 18.06.2015 teze (pdf)
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc. filologické 14. VR 18.06.2015 teze (pdf)
RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc. chemické 14. VR 18.06.2015 teze (pdf)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. sociální a humanitní 12. VR 12.02.2015 teze (pdf)
doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 12. VR 12.02.2015 teze (pdf)
Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. chemické 12. VR 12.02.2015 teze (pdf)
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. chemické 12. VR 12.02.2015 teze (pdf)
Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 12. VR 12.02.2015 teze (pdf)

 

2014
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 11. VR 27.11.2014 teze (pdf)
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc. biologicko−ekologické 10. VR 16.10.2014 teze (pdf)
doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 10. VR 16.10.2014 teze (pdf)
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. historické 10. VR 16.10.2014 teze (pdf)
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc. chemické 10. VR 16.10.2014 teze (pdf)
RNDr. Karel Breiter, Ph.D., DSc. geofyzikálně-geologické 8. VR 19.06.2014 teze (pdf)
Mgr. Václav Štengl, Ph,D., DSc. chemické 8. VR 19.06.2014 teze (pdf)
doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. chemické 8. VR 19.06.2014 teze (pdf)
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 6. VR 06.02.2014 teze (pdf)
prof. Stuart Brody, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 6. VR 06.02.2014 teze (pdf)

 

2013
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
Ing. Mgr. Ladislav Ceniga, Ph.D., DSc. technické 5. VR 31.10.2013 teze (pdf)
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc. geofyzikálně-geologické 4. VR 20.06.2013 teze (pdf)
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. chemické 4. VR 20.06.2013 teze (pdf)
RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc. fyzikálně−matematické 3. VR 23.05.2013 teze (pdf)
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 3. VR 23.05.2013 teze (pdf)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. historické 3. VR 23.05.2013 teze (pdf)
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc. fyzikálně-matematické 22. VR 07.02.2013 teze (pdf)
prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 22. VR 07.02.2013 teze (pdf)
Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc. chemické 22. VR 07.02.2013 teze (pdf)
Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. chemické 22. VR 07.02.2013 teze (pdf)

 

2012
Jméno  Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 20. VR 04.10.2012 teze (pdf)
Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. chemické 18. VR 03.05.2012 teze (pdf)
doc. Ing. Marek Růžička, CSc., DSc. chemické 18. VR 03.05.2012 teze (pdf)
prof. Ing. Eduard Rohan, Dr., DSc. technické 17. VR 23.02.2012 teze (pdf)
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 23.02.2012 teze (pdf)
Tatsuhiro Okada, Ph.D., DSc. chemické 17. VR 23.02.2012 teze (pdf)

 

2011
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., dr. h. c., DSc. sociální a humanitní 16. VR 24.11.2011 teze (pdf)
RNDr. Marta Valášková, CSc., DSc. geofyzikálně-geologické 15. VR 06.10.2011 teze (pdf)
Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. fyzikálně−matematické 15. VR 06.10.2011 teze (pdf)
RNDr. Jiří Bek, CSc., DSc. geofyzikálně-geologické 14. VR 12.05.2011 teze (pdf)
Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. chemické 14. VR 12.05.2011 teze (pdf)
prof. RNDr. dr. hab. Jan Andres, CSc., DSc. fyzikálně−matematické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
doc. Lucie Olivová, M.A., Ph.D., DSc. filologické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., DSc. historické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
Ing.Bohdan Schneider, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., DSc. historické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
doc. PhDr. Jaromír Vochala, CSc., DSc. filologické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)
Petr Závada, CSc., DSc. fyzikálně−matematické 13. VR 03.03.2011 teze (pdf)

 

2010
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. fyzikálně−matematické 12. VR 18.11.2010 teze (pdf)
prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 11. VR 07.10.2010 teze (pdf)
RNDr. Michal Štros, CSc., DSc. molekulárně−biologické a lékařské 11. VR 07.10.2010 teze (pdf)
doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. chemické 11. VR 07.10.2010 teze (pdf)
Michal Šumbera, CSc., DSc. fyzikálně−matematické 9. VR 15.04.2010 teze (pdf)
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc., DSc. chemické 9. VR 15.04.2010 teze (pdf)
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. fyzikálně−matematické 8. VR 18.02.2010 teze (pdf)
PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. historické 8. VR 18.02.2010 teze (pdf)
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. sociální a humanitní 7. VR 07.01.2010 teze (pdf)
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 7. VR 07.01.2010 teze (pdf)
PD RNDr. Stanislav Kopřiva, Ph.D., DSc. biologicko-ekologické 7. VR 07.01.2010 teze (pdf)

 

2009
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. biologicko−ekologické 5. VR 22.10.2009 teze (pdf)
RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc. technické 4. VR 10.09.2009 teze (pdf)
RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc. chemické 4. VR 10.09.2009 teze (pdf)
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. sociální a humanitní 4. VR 10.09.2009 teze (pdf)
PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. sociální a humanitní 4. VR 10.09.2009 teze (pdf)
RNDr. Radan Slavík, Ph.D., DSc. technické 2. VR 23.04.2009 teze (pdf)
PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc. biologicko-ekologické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc. historické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. historické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. chemické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. DSc. technické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. technické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
JUDr. František Helešic, CSc., DSc. sociální a humanitní 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
Ing. Miroslav Matucha, CSc. DSc biologicko-ekologické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. chemické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)
doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 23. VR 12.02.2009 teze (pdf)

 

2008
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. chemické 20. VR 5.6.2008 teze (pdf)
doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. sociální a humanitní 20. VR 5.6.2008 teze (pdf)
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 18. VR 20.3.2008 teze (pdf)
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc. filologické 18. VR 20.3.2008 teze (pdf)

 

2007
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
RNDr. Zdeněk Dlouhý, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 15. VR 11.10.2007 teze (pdf)
doc. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 15. VR 11.10.2007 teze (pdf)
RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 15. VR 11.10.2007 teze (pdf)
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. historické 15. VR 11.10.2007 teze (pdf)
PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc. historické 15. VR 11.10.2007 teze (pdf)
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. sociální a humanitní 14. VR 14.6.2007 teze (pdf)
prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc. technické 14. VR 14.6.2007 teze (pdf)
doc. RNDr. Josef Janyška, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 14. VR 14.6.2007 teze (pdf)
prof. RNDr. Karel Bezouška, CSc. DSc. molekulárně-biologické a lékařské 14. VR 14.6.2007 teze (pdf)
doc. RNDr. Ivan Fortelný, CSc., DSc. chemické 12. VR 25.1.2007 teze (pdf)

 

2006
Jméno Vědy Zasedání Termín Teze disertace
doc. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. chemické 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
doc. Martin Hof, Dr., DSc. chemické 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc. chemické 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc. biologicko-ekologické 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
Mgr. Jindřich Zapletal, Ph.D., DSc. fyzikálně-matematické 11. VR 16.11.2006 teze (pdf)
prof. RNDr. Vladimír Král, CSc., DSc. chemické 10. VR 21.9.2006 teze (pdf)
Ing. Jiří Rais, CSc., DSc. chemické 8. VR 4.5.2006 teze (pdf)
doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 8. VR 4.5.2006 teze (pdf)
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 8. VR 4.5.2006 teze (pdf)
doc. PhDr. Ivo Budil, PhD., DSc. historické 8. VR 4.5.2006 teze (pdf)

 

2005
 Jméno  Vědy  Zasedání  Termín Teze disertace 
doc. RNDr. Ľubomír Snoha, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 6. VR 1.12.2005 teze (pdf)
doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 6. VR 1.12.2005 teze (pdf)
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. biologicko-ekologické 5. VR 13.10.2005 teze (pdf)
Ing. Pavel Novák, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 5. VR 13.10.2005 teze (pdf)
MUDr. Josef Vymazal, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 5. VR 13.10.2005 teze (pdf)
PhDr. Ivo Kořán, CSc., DSc. historické 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
RNDr. Miloš Jirsa, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
MUDr. Pavel Rössner, CSc., DSc. molekulárně-biologické a lékařské 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. technické 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc. technické 3. VR 16.6.2005 teze (pdf)
doc. RNDr. Radan Kučera, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 19. VR 17.2.2005 teze (pdf)

 

2004
JménoVědyZasedáníTermínTeze disertace
RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. biologicko-ekologické 18. VR 25.11.2004 teze (pdf)
RNDr. Jan Pilař, CSc., DSc. chemické 18. VR 25.11.2004 teze (pdf)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., DSc. chemické 18. VR 25.11.2004 teze (pdf)
doc. RNDr. Zuzana Došlá, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
prof. RNDr. Pavel Drašar, CSc., DSc. chemické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
Ing. Martin Lísal, CSc., DSc. chemické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
doc. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
doc. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 17. VR 7.10.2004 teze (pdf)
PhDr. Jindřich Dejmek, Dr., DSc. historické 16. VR 3.6.2004 teze (pdf)
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, CSc., DSc. fyzikálně-matematické 16. VR 3.6.2004 teze (pdf)