Zahlavi

Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

 

Udělené ocenění prémie Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2023

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur těmto pracovníkům v roce 2023:

 

Ing. Jakub Vícha, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Karel Škoch, Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Dr. rer. nat. Gerrit Angst, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Kateřina Chládková, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Davide Crippa, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2022

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur těmto pracovníkům v roce 2022:

 

Ing. Tomáš Neuman, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Helmut Schmidt, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Mgr. Štěpán Timr, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Teije Middelkoop, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Fedora Parkmann, Ph.D. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2021

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur v roce 2021 těmto pracovníkům:

 

Dr. Dominik Kriegner Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Matěj Velický, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Elisabeth Hehenberger, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dr. phil. Mag. rer. soc. oec. Jan Jakub Surman Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Martin Fotta, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2020

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur v roce 2020 těmto pracovníkům:

 

Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Dr. Ippocratis Saltas, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Jan Zápal, Ph.D. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ansten Mørch Klev, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2019

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur v roce 2019 těmto pracovníkům:

 

RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jana Kamanová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
M.A. Geoffrey Dierckxsens, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur v roce 2018 těmto pracovníkům:

 

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Dr. Graham J. Hill, Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Iva Mozgová, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Mgr. Marie Buňatová, Dr. phil. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. Orientální ústav AV ČR, v. v. i.