Výzkum a vývoj v ČR je zejména regulován následujícími právními předpisy