Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR.

 

Udělené Akademické prémie

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila Akademickou prémii

v roce 2023:

 • Mgr. Martinu Friákovi, Ph.D., z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Martinu Srncovi, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petru Jehličkovi, Ph.D., z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2022:

 • doc. RNDr. Martinu Pivokonskému, Ph.D., z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • doc. MUDr. Lucii Bačákové, CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Viktoru Černému, Dr., z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

v roce 2021:

 • RNDr. Šárce Nečasové, DSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Patriku Španělovi, Dr. rer. nat., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Vojtěchu Novotnému, CSc., z Biologického centra AV ČR, v. v. i.

v roce 2020:

 • RNDr. Petru Šittnerovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavlu Zemánkovi, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Leoši Valáškovi, Dr. rer. nat., DSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Jitce Klimešové, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2019:

 • RNDr. Milanu Palušovi, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Ing. Martinu Kalbáčovi, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Michalovi Ernée, Ph.D., DSc., z Archeologického ústavu Praha AV ČR, v. v. i.

v roce 2018:

 • RNDr. Jiřímu Hejnarovi, CSc., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • prof. PhDr. Pavlu Janouškovi, CSc., DSc., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Martinu Marklovi, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2017:

 • doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D., z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • doc. Mgr. Michalu Fárníkovi, Ph.D. DSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc., z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 

Předseda Akademie věd ČR udělil Akademickou prémii

v roce 2016:

 • Ing. Pavlu Jelínkovi, PhD., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2015:

 • prof. Ing. Michalu Hockovi, CSc., DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Michalu Pravencovi, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2014:

 • doc. RNDr. Ondřeji Santolíkovi, Dr., z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Jiřímu Šponerovi, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2013:

 • Ing. Martinu Niklovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2012:

 • doc. Ing. Jaroslavu Doleželovi, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Pavlu Spurnému, CSc., z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

v roce 2011:

 • prof. Martinu Hofovi, Dr. rer. nat., DSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • doc. Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc., z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

v roce 2010:

 • prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • doc. Mgr. Pavlu Jungwirthovi, DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

v roce 2009:

 • prof. RNDr. Juliu Lukešovi, CSc., z Biologického centra AV ČR, v. v. i.

v roce 2008:

 • prof. Tomáši Jungwirthovi, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

v roce 2007:

 • RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Václavu Petříčkovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.