Zajímáte se o vědu a výzkum? Domníváte se, že podporovat vědu a výzkumné aktivity má smysl?

Máte zájem spolupracovat s výzkumnými institucemi a pracovišti, podílet se přímo na výzkumném projektu nebo podporovat aktivity, prostřednictvím kterých přední vědci představují a přibližují své pracovní výsledky široké veřejnosti? Jste společensky angažovaná a odpovědná firma, které záleží na rozvoji naší společnosti? Uvažujete v dlouhodobé perspektivě a hledáte další konkurenční výhodu? Máte zájem zapojit se do řešení závažných společenských problémů a podílejí se na utváření hodnotnější společnosti? Chcete se ukázat v novém světle, budovat pozitivní publicitu či posílit hodnotu a roli vaší značky ve společnosti?
 
Spojte se s Akademií věd ČR a podporujte českou vědu. Podpora vybraných vědeckých, výzkumných a popularizačních projektů či ústavů AV ČR je klasickým projevem společenské odpovědnosti, která významným způsobem posílí dobré jméno vaší společnosti.
 
Při výběru aktivit, které jsou z příspěvků podporovány, postupujeme zodpovědně a zohledňujeme společenský přínos podporované aktivity. Jakákoli podpora je ošetřována prostřednictvím smluv s uvedením účelu podpory.

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem Vy nebo Vaše firma stát se partnerem Akademie věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese sponzoring@ssc.cas.cz nebo písemně:
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Oddělení protokolu
 
Národní 1009/3, 110 00  PRAHA 1
PhDr. Kateřina Sobotková
tel.: +420 221 403 454
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz