Odbor mezinárodní spolupráce

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

Mgr. Julie Smilnická
ředitelka
tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS)
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz, telefon: 221 403 421, č. dv. 209/20

 

Sekretariát

Bc. Pavla Barchánková
E-mail:  barchankova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 267, č. dv. 110
 
Renáta Štursová
E-mail:  stursova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 517, č. dv. 110

 

Oddělení pro Evropský výzkumný prostor

Mgr. Julie Smilnická
Rámcový program EU Horizont Evropa, ERC
Programy multilaterální spolupráce: EIG CONCERT Japan, SEA-Europe JFS
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz, telefon: 221 403 421, č. dv. 209/20

Mgr. Marie Vosečková
Evropský výzkumný prostor, OMS-OERA Newsletter
E-mail: voseckova@kav.cas.cz

PhDr. Klára Šámalová - dočasně zodpovědná za agendu
(Bývalé) ERA-NET Cofund: NORFACE, HERA a jejich společný program CHANSE 
E-mail:  samalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 310, č. dv. 358

 

Oddělení bilaterálních vztahů

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová
vedoucí oddělení
Itálie, Španělsko, Střední a Jižní Amerika
E-mail:  drahovzalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 467, č. dv. 209/17

RNDr. Zdeněk Kresl
zástupce ředitelky
Jižní a jihovýchodní Asie, Mongolsko
E-mail: kresl@kav.cas.cz, telefon: 221 403 299, č. dv. 209/18

Petra Bezecná, M.A.
německy mluvící země, severské státy, Blízký východ
E-mail: bezecna@kav.cas.cz, telefon: 221 403 566, č. dv. 209/19

Mgr. Magdaléna Jiráčková
země Visegrádské skupiny, Baltské státy
Researchers at Risk Fellowship
Visegrádská skupina akademií věd
E-mail: jirackova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 287, č. dv. 209/19

Mgr. Jana Whalen
Benelux, Francie, USA, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Platforma CEFRES
E-mail: whalen@kav.cas.cz, telefon: 221 403 354, č. dv. 209/21

 *  v zemích uvedených kurzívou není v současnosti realizována žádná spolupráce

 

Mezinárodní organizace

PhDr. Klára Šámalová
ALLEA, EASAC, IAP, IHRNASS, SAPEA, Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau, překlady
E-mail:  samalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 310, č. dv. 358