Zahlavi

Tiskové zprávy

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
20. 02. 2024

Vědecký tým z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvinul unikátní výpočetní metodu, která dokáže během pouhých několika desítek minut přesně popsat interakci proteinu s molekulou potenciálního léčiva. Nová kvantově-mechanická skórovací funkce z ÚOCHB tak může významně urychlit hledání nových léků. Článek zveřejnil časopis Nature Communications.

20. 02. 2024

Současná válka na Ukrajině, rostoucí neklid na Balkáně, napětí mezi Čínou, Tchaj-wanem a dalšími státy jsou jen těmi nejviditelnějšími projevy „nové studené války“. Společným jmenovatelem je změna ve vnímání identit a nahrazování novými. Pochopit svět, který se rychle mění, a přinést data a analýzy k řešení aktuálních výzev chce nový výzkumný program Akademie věd ČR Identity ve světě válek a krizí podporovaný Strategií AV21.

19. 02. 2024

Mezinárodnímu týmu vědců vedenému českými fyziky se poprvé podařilo vyvinout unikátní magnetický nanografen. Zkombinovali přitom dva koncepty vzniku magnetismu a jako první dokázali detekovat jejich magnetický signál pomocí pokročilé rastrovací mikroskopie a kvantově mechanických výpočtů. Grafenové nanočástice mají potenciál pro využití k uchování a zpracování informací v kvantové informatice.

15. 02. 2024

Mezinárodní tým vědců boří v článku publikovaném v časopise Nature tradiční představu o dělení magnetismu na dvě větve – několik tisíciletí známou feromagnetickou a antiferomagnetickou, objevenou přibližně před sto lety. Výzkumníkům se nyní podařilo experimentálně prokázat třetí altermagnetickou větev teoreticky předpovězenou vědci z Prahy a Mohuče před několika lety.

14. 02. 2024

Vědci z ÚOCHB AV ČR ve spolupráci s univerzitou v belgickém Gentu vylepšují vlastnosti materiálů na bázi želatiny a rozšiřují možnosti jejich využití hlavně v medicíně. V článku, který vydává vědecký časopis ACS Applied Engineering Materials, výzkumníci představili 3D tisknutelné materiály, které lze jednoduše sledovat na rentgenu nebo počítačové tomografii (CT).

 

07. 02. 2024

Významného úspěchu dosáhli vědci z Geologického ústavu AV ČR. Mezinárodní unie geologických věd schválila nový stratotyp u Hlásné Třebaně. Stratotyp je geologická lokalita, na které je vymezen standard konkrétního historického geologického období.

06. 02. 2024

Na základě výpočtů astronomů z Akademie věd ČR nalezly pátrací týmy nedaleko Berlína vzácný typ meteoritů, tzv. aubrity, složené především z enstatitu, jak rovněž čeští vědci předpověděli. Podíl astronomů z Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR na vysvětlení vzácného případu je především v pozorování tohoto velmi výjimečného typu tělesa ještě před srážkou. Podstata tělesa se ukázala až po jeho vlétnutí do atmosféry.

05. 02. 2024

Nejen na Ukrajině ohrožuje vědce válka nebo pronásledování. Reflektuje to také už druhé kolo programu Researchers at Risk Fellowship. Akademie věd ČR jeho prostřednictvím nabízí výzkumným pracovníkům ze zemí, kde je jejich práce nějak ohrožována, aby pokračovali v bádání v bezpečném prostředí pracovišť AV ČR.

01. 02. 2024

Již podeváté se NKC – gender a věda připojí k oslavám Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (MDŽDV), který připadá na 11. února. Dvanáctidenní online kampaň se tentokrát zaměří na otázku bezpečného prostředí, a to jak na úrovni vzdělání, tak ve vědeckém prostředí. Jak ono bezpečné prostředí vypadá? A jak o něj pečovat?

01. 02. 2024

U březích samic netopýra rezavého se mění množství a druhy netuberkulózních mykobakterií, které u jiných zvířat mají negativní dopad na jejich mláďata. Studie vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) a Veterinární univerzity Brno (VETUNI) prokázala, že nejvíc mykobakterií mají netopýří samičky před porodem, a ještě více ty, které čekají dvojčata. Nicméně jejich efektivní imunitní systém si se zvýšenou infekční zátěží i během březosti lehce poradil.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy