Zahlavi

Logo AV ČR

Konzultace k používání značky AV ČR a její poskytování mimoakademickým subjektům na schválené akce zajišťuje Tiskové oddělení Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.