Zahlavi

Kontakty pro média

Divize vnějších vztahů

PhDr. Kateřina Sobotková
ředitelka Divize vnějších vztahů

+420 221 403 454
+420 733 690 788
sobotkova@ssc.cas.cz
PhDr. Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení

+420 221 403 574
+420 777 970 812
ruzickovam@ssc.cas.cz

Mgr. Petr Borovský
vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů
Veletrh vědy, Otevřená věda, EURAXESS

+420 221 403 851
+420 739 329 858
borovsky@ssc.cas.cz

Mgr. Viktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií – šéfredaktor
časopisy A / Magazín, A / Easy
+420 221 403 531
+420 776 792 474
cernoch@ssc.cas.cz

Mgr. Monika Petržílková
vedoucí Odboru popularizace vědy a marketingu
Týden mozku, Věda fotogenická, Týden Akademie věd ČR

+420 221 403 274
+420 221 403 848
+420 724 943 813
petrzilkova@ssc.cas.cz

Václav Špaček
vedoucí Odboru audiovizuálních technologií
videoreportáže

+420 221 403 581
+420 733 690 541
spacek@ssc.cas.cz

Mgr. Dita Hladíková
vedoucí Oddělení protokolu, sponzoring

+420 221 403 278
+420 731 694 243
hladikova@ssc.cas.cz

Monika Kubešová
vedoucí Oddělení vztahů s veřejností

+420 221 403 440
+420 733 677 758
kubesova@ssc.cas.cz

Mgr. Luděk Svoboda
vedoucí Oddělení interní komunikace

+420 221 403 375
+420 733 690 417
svobodaludek@ssc.cas.cz