Zahlavi

Komise pro etiku vědecké práce

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

  • JUDr. Jan Bárta, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
  • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)
  • doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • Mgr. Michael Komm, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v. v. i.)
  • prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK)
  • prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (2. lékařská fakulta UK)
  • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií UK)
  • doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
  • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

 
Tajemnice:
Mgr. Dajana Vasiljevićová 
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

 

Vyjádření Komise

Komise své nálezy poskytuje zúčastněným osobám, vedení AV ČR a předsedovi Vědecké rady AV. Zveřejnění přichází v úvahu pouze v případě odůvodněného veřejného zájmu.