Zahlavi

Poslání

Brožura o Akademii věd ČR

Kdo jsme a jaké je naše poslání? Základní informace o naší instituci se dočtete v brožuře o Akademii věd ČR.

 

Činnost Akademie věd ČR se odvíjí od následujících koncepčních a strategických dokumentů: