Akademie věd ČR uděluje

  1. čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“,
  2. čestné oborové medaile:
  3. pamětní medaile Jana Patočky,
  4. čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy,
  5. čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky.

Návrhy na udělení medailí AV ČR jsou oprávněni podat ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť a Vědecká rada AV ČR.
Návrhy na udělení čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy je oprávněna podat také Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR.
K předkládání návrhů na udělení čestné oborové medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a realizaci výsledků vědeckého výzkumu je oprávněna také Rada pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační sférou AV ČR.

Návrh na udělení medaile AV ČR se předkládá na formuláři návrhového listu pouze elektronicky ve formátu docx a pdf vždy k 31. březnu a k 30. září kalendářního roku na e-mailovou adresu: scicounc@kav.cas.cz. K návrhu je vhodné přiložit i další písemné podklady, např. životopis, seznam publikací.