Zahlavi

Děkovné listy

Děkovný list Akademie věd ČR slouží od roku 2007 k ocenění zvláště zasloužilých odborných, organizačních, administrativních a technických pracovníků pracovišť Akademie věd ČR, kteří svou dlouholetou prací významně přispěli k úspěšné činnosti svého pracoviště, a tím i Akademie věd jako celku.

Děkovný list AV ČR se uděluje k významnému životnímu jubileu navrhovaného pracovníka, při jeho odchodu do penze nebo při podobné významné příležitosti. Návrhy na udělení děkovných listů předkládají ředitelé pracovišť AV ČR zpravidla do 31. prosince příslušného kalendářního roku na adresu předsedy AV ČR prostřednictvím datové schránky Kanceláře AV ČR (ID fr6adt5).

Návrh na udělení děkovného listu AV ČR

 

Udělené děkovné listy