Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

22. 07. 2024
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Mzdová/ý účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2024
18. 07. 2024
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný/á knihovník/ice – katalogizátor/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 2024
17. 07. 2024
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Communications & PR Specialist (Part Time).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 09. 2024
16. 07. 2024
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka publicity (max. 60 %, částečný home office).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 2024
16. 07. 2024
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký asistent v oblasti metrologie délky a optovláknové senzoriky.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
16. 07. 2024
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník - tenké vrstvy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
15. 07. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in the field of Li-ion battery research.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
15. 07. 2024
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/ka v Ekonomickém odboru Kanceláře Akademie věd ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 08. 2024
10. 07. 2024
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice vědy a výzkumu se specializací: Slovanská jazykověda se zaměřením na dialektologii (úvazek max. 50%).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 08. 2024
10. 07. 2024
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice vědy a výzkumu se specializací: Slovanské kulturní a historické vztahy na Balkáně (úvazek až 100%).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 08. 2024
09. 07. 2024
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný vědecký pracovník - fyzik.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 08. 2024
08. 07. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER - ADMINISTRÁTOR a FINANČNÍ MANAŽER OP (M/Ž).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 08. 2024
04. 07. 2024
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 08. 2024
01. 07. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici JUNIOR RESEARCH GROUP LEADER.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 08. 2024
27. 06. 2024
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á odborný/á referent/ka v Oddělení pro evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 07. 2024
25. 06. 2024
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Researcher in Environmental Ethics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 08. 2024
17. 06. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent*ka vědecké sekce.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
17. 06. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Division Deputy Head for Targeted Research.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2024
17. 06. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral positions at the Dioscuri Centre for Single-Molecule Optics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2024
09. 05. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in single molecule fluorescence and biophysics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2024
02. 05. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in 2D sandwiches, artificial layered building blocks for multifunctional materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 09. 2024
25. 03. 2024
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2025
26. 02. 2024
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Nástrojář*ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.