Zahlavi

Hodnocení

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

Dokumenty za jednotlivá výzkumně orientovaná pracoviště AV ČR:

Součástí datového balíčku za každé pracoviště AV ČR je: (1) Zpráva o vědecké činnosti pracoviště a týmů za období 2015−2019 (tzv. Research report), (2) Bibliometrické přehledy za jednotlivé hodnocené týmy (tzv. Bibliometric parameters), (3) Kvalitativní profil týmů z I. fáze hodnocení (tzv. Reports - Phase I), (4) Závěrečná zpráva o hodnocení pracoviště a jeho týmů (tzv. Final report), (5) Stanovisko ředitele pracoviště AV ČR k závěrečné zprávě o hodnocení pracoviště a jeho týmů (tzv. Statement from the director of the institute). Tyto dokumenty jsou vzhledem k mezinárodnímu charakteru hodnocení k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Dokumenty za jednotlivá výzkumně-infrastrukturní pracoviště AV ČR:

Součástí datového balíčku za každé pracoviště AV ČR je: (1) Kvalita a výsledky pracoviště a jeho organizačních jednotek za období 2015−2019, (2) Závěrečná zpráva o hodnocení pracoviště a jeho organizačních jednotek, (3) Stanovisko ředitele pracoviště AV ČR k závěrečné zprávě o hodnocení pracoviště a jeho organizačních jednotek.

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Poznámka: V oprávněných případech byly důvěrné údaje v dokumentech nahrazeny znaky „XXX“.

V případě dotazů v souvislosti s hodnocením se prosím neváhejte obrátit na  Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR prostřednictvím  evaluation@kav.cas.cz.

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014

 

Dokumenty za jednotlivá výzkumně orientovaná pracoviště AV ČR:
Součástí datového balíčku za každé pracoviště AV ČR je: (1) Zpráva o vědecké činnosti ústavu a týmů za léta 2010−2014, (2) Kvalitativní profil ústavu a týmů z I. fáze hodnocení, (3) Závěrečná zpráva o hodnocení pracoviště a jeho týmů příslušnou oborovou komisí, (4) Stanovisko ředitele pracoviště AV ČR k závěrečné zprávě o hodnocení pracoviště a jeho týmů příslušnou oborovou komisí. Dokumentů (3) a (4) je u příslušného pracoviště tolik, kolik oborových komisí toto pracoviště hodnotilo (tedy 1 až 5).
 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 
Dokumenty za jednotlivá infrastrukturní pracoviště AV ČR:

Součástí datového balíčku za každé pracoviště AV ČR je: (1) Kvalita a výsledky pracoviště a jeho organizačních jednotek za léta 2010−2014, (2) Závěrečná zpráva o hodnocení pracoviště a jeho organizačních jednotek komisí, (3) Stanovisko ředitele pracoviště AV ČR k závěrečné zprávě o hodnocení pracoviště a jeho organizačních jednotek komisí.

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Poznámka: V oprávněných případech byly neveřejné údaje v dokumentech nahrazeny znaky „XXX“.

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009