Zahlavi

Hudba a věda patří k sobě. Orchestr FOK zahrál zaměstnancům Akademie věd

09. 06. 2023

Smetanův sál pražského Obecního domu 8. června 2023 zaplnili zaměstnanci a hosté Akademie věd ČR. Na slavnostním koncertu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Darrella Anga si poslechli tři díla evropských romantiků – Clauda Debussyho, Édouarda Lala a Hectora Berlioze.

Hudbu a vědu, na první pohled dva odlišné světy, spojuje podle předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové více, než někteří tuší. Jak zdůraznila, hudba je z podstaty přírodovědná disciplína. „Ve středověku byla součástí sedmera svobodných umění. Patřila do vyššího stupně, kvadrivia, společně s obory, které souvisely s čísly – aritmetikou, geometrií a astronomií. Má tedy s exaktní vědou mnohem více společného, než si mnozí myslí,“ doložila matematický základ hudby na jejím postavení ve středověkém systému vzdělávání.

Věda a hudba nemají bohužel společnou jen vědeckou podstatu: „Hudba, umění, a věda mají spojené osudy i v časech ekonomických debat – jsou totiž první na řadě, když se hledají úspory,“ dotkl se ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka plánů, které se v časech ekonomických škrtů povětšinou nepříznivě odrazí na financování kultury i vědy.  


Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová

Vytrvat a inspirovat
Na programu večera byla tři hudební díla: impresionistické Preludium k Faunovu odpoledni Clauda Debussyho, pro nějž skladatel našel inspiraci na světové výstavě v Paříži roku 1889, vzácně uváděný Koncert pro violoncello a orchestr d moll Édouarda Lala, kde publikum okouzlil hrou německý sólista Julian Steckel, a suita Romeo a Julie Hectora Berlioze, která stylem inspirovala i další skladatele. Orchestr vedl cenami ověnčený singapurský dirigent Darrell Ang, šéfdirigent Sečuánského symfonického orchestru.

U uvedených skladatelů lze podle Evy Zažímalové spatřit analogie ke světu vědy: „Při cestě za vědeckými výsledky a uznáním je často rozhodující dostat dobrý nápad, mít otevřené oči a být ve správnou chvíli na správném místě – podobně jako Claude Debussy na světové výstavě.“

Vědci také musejí prokázat houževnatost a nevzdávat se ani po počátečních neúspěších, jako se nevzdal Édouard Lalo po nepříznivých kritikách. Výsledky bádání by pak podle jejích slov měly inspirovat. „Při troše štěstí se tak mohou vepsat do dějin a ovlivnit následovníky v jejich uvažování, jak se to podařilo Berliozovi.“


Za dirigentským pultem stál Darrell Ang.

Akce patřila do série slavnostních koncertů pro zaměstnance Akademie věd ČR, které, stejně jako novoroční představení, organizuje Středisko společných činností AV ČR.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-06-08_FOK_web-001

2023-06-08_FOK_web-001

2023-06-08_FOK_web-005

2023-06-08_FOK_web-005

2023-06-08_FOK_web-006

2023-06-08_FOK_web-006

2023-06-08_FOK_web-007

2023-06-08_FOK_web-007

2023-06-08_FOK_web-008

2023-06-08_FOK_web-008

2023-06-08_FOK_web-009

2023-06-08_FOK_web-009

2023-06-08_FOK_web-010

2023-06-08_FOK_web-010

2023-06-08_FOK_web-012

2023-06-08_FOK_web-012

2023-06-08_FOK_web-018

2023-06-08_FOK_web-018

2023-06-08_FOK_web-019

2023-06-08_FOK_web-019

2023-06-08_FOK_web-20

2023-06-08_FOK_web-20

2023-06-08_FOK_web-22

2023-06-08_FOK_web-22

2023-06-08_FOK_web-23

2023-06-08_FOK_web-23

2023-06-08_FOK_web-24

2023-06-08_FOK_web-24

2023-06-08_FOK_web-25

2023-06-08_FOK_web-25

2023-06-08_FOK_web-26

2023-06-08_FOK_web-26

2023-06-08_FOK_web-27

2023-06-08_FOK_web-27

2023-06-08_FOK_web-28

2023-06-08_FOK_web-28

2023-06-08_FOK_web-29

2023-06-08_FOK_web-29

2023-06-08_FOK_web-30

2023-06-08_FOK_web-30

2023-06-08_FOK_web-31

2023-06-08_FOK_web-32

2023-06-08_FOK_web-34

2023-06-08_FOK_web-36

2023-06-08_FOK_web-37

2023-06-08_FOK_web-38

2023-06-08_FOK_web-40

2023-06-08_FOK_web-42

2023-06-08_FOK_web-43

2023-06-08_FOK_web-44

2023-06-08_FOK_web-47

2023-06-08_FOK_web-49

2023-06-08_FOK_web-54

2023-06-08_FOK_web-56

2023-06-08_FOK_web-59

2023-06-08_FOK_web-65

2023-06-08_FOK_web-67

2023-06-08_FOK_web-68

2023-06-08_FOK_web-69

2023-06-08_FOK_web-73

2023-06-08_FOK_web-75

2023-06-08_FOK_web-76

2023-06-08_FOK_web-77

2023-06-08_FOK_web-79

2023-06-08_FOK_web-80

2023-06-08_FOK_web-81

2023-06-08_FOK_web-82

2023-06-08_FOK_web-83

2023-06-08_FOK_web-84

2023-06-08_FOK_web-85

2023-06-08_FOK_web-86

2023-06-08_FOK_web-87

2023-06-08_FOK_web-89

2023-06-08_FOK_web-90

2023-06-08_FOK_web-92

2023-06-08_FOK_web-94

2023-06-08_FOK_web-96

2023-06-08_FOK_web-99

2023-06-08_FOK_web-991

2023-06-08_FOK_web-992

2023-06-08_FOK_web-993

2023-06-08_FOK_web-994

2023-06-08_FOK_web-995

2023-06-08_FOK_web-996

Přečtěte si také